Verkeersongeval Duitsland?

Wat te doen bij een verkeersongeval?

Een ongeluk is snel gebeurd. Eén onoplettend moment in de rij voor het verkeerslicht of een zijstraat over het hoofd gezien waarbij de voorrangsregeling gold en het kwaad is geschied…

Verkeershulp DuitslandDit is met name heel vervelend voor degene die geen schuld heeft aan het ongeluk. zo’n ongeval neemt vertraging met zich mee en de schade aan de auto vereist het nodige regelwerk. Maar daarover hoeft men zich toch eigenlijk geen zorgen te maken? De tegenpartij verklaart per slot van rekening meteen dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt, en zijn de politie en foto’s van de stand van de voertuigen en de schade dus niet nodig. De veroorzaker belooft dat hij het ongeval bij zijn verzekeraar meldt. Dus bestaat er eigenlijk geen enkele reden om u zich druk te maken.

Echt niet?

En wat gebeurt er wanneer de veroorzaker ’s avonds zijn vrienden vertelt van het ongeluk en zij aan hem vragen of u niet plotseling en onverwacht op de rem stond of te snel reed? Zonder dat u het merkt wordt dan de schaderegulering opeens omstreden. De sporen van het ongeval zijn echter door niemand vastgelegd, laat staan de namen van getuigen.

Verkeersongeval DuitslandOok wanneer het ontstaan van het ongeval niet omstreden is: Wat betaalt de aansprakelijkheidsverzekering? Gelooft u de televisiereclame? Wij weten allemaal hoe graag verzekeraars geld uitgeven. Hun belangen staan dus lijnrecht tegenover uw belangen: U wilt dat alle ontstane schade wordt geregeld en dat zo veel mogelijk wordt vergoed. De verzekeraar behaalt echter een hogere winst, wanneer zij aan u zo min mogelijk vergoeden. Maar wie vertelt u waarop u recht hebt?

Niemand minder dan UW RECHTSANWALT

Wanneer u zich afvraagt of een advocaat (ook wanneer er gelukkig geen sprake is van letselschade,) echt nodig is, is er maar één antwoord mogelijk: JA!!!

Enkel een advocaat houdt uw belangen in het oog. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij wil zo min mogelijk vergoeden. Uw garage biedt wellicht ook hulp aan en zegt dat een advocaat niet nodig is. Zij willen echter alleen maar een reparatieopdracht of een auto aan u verkopen. In alle andere aanspraken op schadevergoeding interesseert de garage zich niet.

Verkeersongeval DuitslandEen advocaat is UW professional en adviseur. Wanneer hij echt verstand heeft van verkeers(ongevallen)recht, kent hij uw rechten en laat hij zich niets wijsmaken door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Of wist u bijvoorbeeld dat in geval van een total loss ook de brandstof rest in de tank een afzonderlijke schadepost is? Bij de actuele brandstofprijzen kan dit echt verschil maken.

En hoe zit het met een huurauto? De verzekeringsbranche heeft ervoor gezorgd dat huurautokosten niet meer in alle gevallen moeten worden vergoed. Dit betekent weliswaar niet dat u geen vervangende auto kunt huren, wanneer u deze nodig hebt. Het is echter raadzaam dat u zich eerst laat adviseren…door uw advocaat.

Rechtshulp DuitslandEen andere “verdienste” van de verzekeringsbranche is dat in augustus 2002 een breuk in het schaderecht is ontstaan. In principe mag het slachtoffer het bedrag verhalen dat noodzakelijk is om de schade te herstellen, ongeacht of de schade daadwerkelijk wordt verholpen of dat er met de beschadigde auto wordt doorgereden. Sinds 2002 heeft dit echter geen betrekking meer op de omzetbelasting. De btw moet alleen nog worden vergoed, wanneer en in zoverre het moet worden berekend en ook daadwerkelijk door het slachtoffer is betaald. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een vervangende auto van een particulier wordt gekocht en er dus geen omzetbelasting hoeft te worden berekend. Uw advocaat loodst u door deze wirwar die de verzekeringsbranche heeft veroorzaakt.

Bovenstaande situaties zijn slechts voorbeelden. Vergelijkbare vragen bestaan bij het wegvallen van het gebruik (wanneer er dus geen vervangende auto wordt gehuurd) en bij de onkostenvergoeding.

Nog een opmerking over schade-experts. In geval van schade die hoger is dan een bagatelbedrag, is het raadzaam een taxatierapport te laten opmaken waarvan de kosten moeten worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker. Hierbij is de keus van de schade-expert van groot belang. In de praktijk komt het steeds weer voor dat de verzekeraars een eigen tweede taxatie laten verrichten die deels enorm kan afwijken. Het zou natuurlijk ook weinig zin hebben dat de verzekeraars deze kosten dragen, wanneer zij niet de hoop zouden hebben dat zij kosten kunnen besparen. U kunt zich dus voorstellen welke conclusie een taxatierapport heeft dat is opgesteld door een verzekeringsvriendelijke schade-expert, die door de gedupeerde is uitgekozen. Ook ten aanzien hiervan kan uw advocaat met ervaring in het verkeersrecht waardevolle tips en raad geven. Hij helpt u ook bij uw verweer tegen onredelijk lage calculaties van de schade-expert en het geldend maken van redelijke reparatiekosten, ook wanneer er geen reparatie plaatsvindt.

Maar een Rechtsanwalt wil toch ook geld verdienen

Natuurlijk werkt ook een Rechtsanwalt om geld te verdienen. MAAR: het honorarium dat een Rechtsanwalt mag berekenen is wettelijk bepaald in het RVG – Rechtsanwalt svergütungsgesetz [Duitse wet inzake de vergoeding van advocaten]. Details vindt u hier. Hierin wordt de hoogte van de vergoeding gebaseerd op de zogenaamde waarde van de eis, dus op de hoogte van de vordering, waarop de Rechtsanwalt een aanspraak doet gelden. Met andere woorden: hoe meer geld een advocaat voor u eist en toegewezen krijgt, des te meer verdient hijzelf. De belangen van uw advocaat zijn dus identiek aan uw belangen! Ook deze kosten moeten door de aansprakelijkheidsverzekeraar worden vergoed en verslinden dus niet de overige aanspraken die de advocaat voor u geldend heeft gemaakt.

Zoek dus na een verkeersongeval steeds een advocaat die kennis heeft van het verkeersrecht. Alleen hij behartigt echt UW belangen.

Advocaat Duitsland

RA Markus Matzkeit

Aangezien niet iedereen alles kan onthouden en u op de plaats van het ongeval zelden een pc met een internetverbinding tot uw beschikking hebt om deze website te kunnen nalezen, heb ik de belangrijkste informatie voor u weergegeven in een flyer. Deze flyer is verkrijgbaar op ons kantoor, maar kunt u ook eenvoudig downloaden en op uw pc opslaan en zo vaak printen als nodig hebt voor uzelf, vrienden etc.

Uw contactpersoon is Rechtsanwalt Markus Matzkeit.

 

Rechtsanwalt [advocaat] Markus Matzkeit – Verkeersrecht, Verkeersrecht Duitsland, Hurrrecht, Hurrrecht Duitsland, Familierecht, Familierecht Duitsland, Arbeidsrecht, Arbeidsrecht Duitsland, Sociaalrecht, Sociaalrecht Duitsland, Bankrecht, Bankrecht Duitsland