Geflitst in Duitsland?

Wees eens eerlijk:  Wie heeft er nou niet eens sneller gereden dan toegestaan? Wanneer u dan wordt betrapt, kan dat een heleboel geld kosten – om dan nog maar te zwijgen van een rijverbod.

Het wordt echter pas echt vervelend wanneer de bekeuring niet rechtmatig is, omdat er bij de snelheidsmeting fouten zijn gemaakt. Zo is er eens een cliënt vrijgesproken door de rechter in Minden, omdat tijdens de behandeling ter terechtzitting duidelijk werd dat de politieambtenaar een noodzakelijke test vóór de lasermeting niet op de juiste wijze had doorgevoerd. De snelheidsmetingen door deze politieambtenaar hadden waarschijnlijk al jarenlang niet mogen worden gebruikt!

Om met name de technische kant op competente wijze te kunnen beoordelen, werken wij samen met deskundige. Deze kunnen onderzoeken of een meetapparaat daadwerkelijk op de juiste wijze werd opgebouwd en bediend, dan wel of er fouten zijn gemaakt die leiden tot een hogere tolerantiegrens (die bijv. een rijverbod kan verhinderen) of zelfs tot onbruikbaarheid van de gegevens. Hoe hoog de foutquote is, laat een statistisch onderzoek zien dat opzien heeft gebaard in de media, zoals  in de Duitse tv-programma’s “Plus-Minus” of “Markt” en in de krant “Rheinische Post”. Dit onderzoek toont aan, hoe belangrijk het is om niet iedere bekeuring te aanvaarden en bij iemand informatie in te winnen die verstand van zaken heeft…

Advocaat Duitsland

RA Markus Matzkeit

In dit geval is ook de speciale deskundigheid van een Rechtsanwalt noodzakelijk die tijdens de terechtzitting de juiste vragen stelt. Een fout in de bediening van de laserapparatuur kan bijvoorbeeld alleen langs deze weg worden vastgesteld, omdat er geen meetfoto’s worden gemaakt. Rechtsanwalt Matzkeit heeft zich ten aanzien van dergelijke gevallen een bijzondere deskundigheid eigen gemaakt. Deze zeer intensieve samenwerking zorgt ervoor dat technische en juridische deskundigheid ten behoeve van de cliënt kan worden ingezet.

De heer Matzkeit wordt daarom ook graag door de media over dit onderwerp geraadpleegd. Hij heeft hierover interviews gegeven bij Radio Neandertal en in januari 2012 heeft hij ondersteuning verleend aan de hotline van de Rheinische Post in het kader van de “Blitzer-Marathon”.

Uw contactpersoon is Rechtsanwalt Markus Matzkeit.

Rechtsanwalt [advocaat] Markus Matzkeit – Verkeersrecht, Verkeersrecht Duitsland, Hurrrecht, Hurrrecht Duitsland, Familierecht, Familierecht Duitsland, Arbeidsrecht, Arbeidsrecht Duitsland, Sociaalrecht, Sociaalrecht Duitsland, Bankrecht, Bankrecht Duitsland,Geflitst in Duitsland