Sociaalrecht

Al jaren neemt het aantal sociaalrechtelijke procedures toe. Alleen al tegen beschikkingen met betrekking tot Arbeitslosengeld II-(Hartz IV-) [Duitse bijstandsuitkering] zijn in 2008 ca. 150.000 procedures gevoerd.

Het sociaal recht bevat zich echter niet alleen vragen omtrent bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen ook:

 • het recht inzake ziektekostenverzekeringen (ziekengeld, uitkeringen, lidmaatschap etc.)
 • het pensioenverzekeringsrecht
 • het ongevallenverzekeringsrecht (bedrijfsongeval, letselvergoeding, uitkering)
 • het jeugd- en jeugdhulpverleningsrecht
 • het rehabilitatierecht
 • het recht inzake verpleging en thuiszorg (kwalificatie, verpleegvergoeding etc.)
 • het recht inzake de bevordering van werkgelegenheid (werkloosheidsuitkering, spertijd etc.)
 • het recht inzake invaliditeit (erkenning, invaliditeitsgraad, uitkeringen)
 • de kinderbijslag
 • het ouderschapsgeld
 • studiebeurszaken
 • het recht inzake fondsartsen (met name het toelatingsrecht)
 • het ziekenhuisrecht
 • het recht van fiscale bedrijfscontrole, met name de juridische controle van beschikkingen inzake naheffing van bijdragen, evenals de gerechtelijke en buitengerechtelijke vertegenwoordiging in desbetreffende zaken

alsmede

 • restitutieaanspraken van uitkerende instanties jegens alimentatieplichtigen, erfgenamen en begiftigden (ouderschapsalimentatie, sociale bijstand)
 • restitutieaanspraken en terugvorderingen van uitkerende instanties jegens uitkeringsgerechtigden wegens vermoedelijk ten onrechte uitgekeerde betalingen
 • vrijstelling van de sociale verzekeringsplicht, vaststelling van de status en de restitutie van ten onrechte betaalde bijdragen.

Wij behartigen uw belangen natuurlijk graag in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Rechtshulp Duitsland

RAin Nagakura

Er bestaat de mogelijkheid om ten aanzien van de kosten een tegemoetkoming in de advies- of proceskosten aan te vragen. Ook daarbij staan wij u met raad en daad bij.

Uw contactpersoon is Rechtsanwältin Nicole Walters-Nagakura.

 

Rechtsanwalt [advocaat] Markus Matzkeit – Verkeersrecht, Verkeersrecht Duitsland, Hurrrecht, Hurrrecht Duitsland, Familierecht, Familierecht Duitsland, Arbeidsrecht, Arbeidsrecht Duitsland, Sociaalrecht, Sociaalrecht Duitsland, Bankrecht, Bankrecht Duitsland