Sommatie

Wie een brief tot staking en gestaakt houden ontvangt omdat hij in strijd met het auteursrecht zou hebben gehandeld, wordt in de regel blootgesteld aan twee vorderingen. Enerzijds wordt er geld gevorderd (schadevergoeding, advocaatkosten, fictieve licentiekosten), anderzijds wordt er een zogenaamde gesanctioneerde verklaring van onthouding verlangd. Door deze verklaring verplicht men zich om niet opnieuw in strijd met het auteursrecht te handelen en tot betaling van een schadevergoeding (een zogenaamde contractuele boete, in de regel van een reeds vaststaande hoogte) voor het geval dat het toch weer voorkomt. Een dergelijke verklaring van onthouding betreft aldus de verplichting om in de toekomst niet in strijd met rechten van derden te handelen, wat eigenlijk toch al niet is toegestaan. Uiteindelijk verplicht men zich dus alleen om iets niet te doen, wat men ook daarvoor al niet mocht.

Beide vorderingen zijn in geval van een inbreuk op het auteursrecht in principe gerechtvaardigd, maar worden vaak in te ruime mate geëist.

In de praktijk is duidelijk geworden dat de sommerende partij het grootste belang hecht aan de verklaring van onthouding. De verklaring beperkt de eigen juridische handelingsmogelijkheden niet en kan c.q. moet daarom normaal gesproken worden afgegeven. Bij de formulering ervan is echter ‘fijngevoeligheid’ noodzakelijk, om de sanctie noch het risico dat deze moet worden betaald, hoger te laten worden dan nodig is.

Of en in hoeverre bovendien nog een vergoeding aan de sommerende partij c.q. diens advocaat dient te worden betaald, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

Advocaat Duitsland

RA Markus Matzkeit

In ieder geval is het raadzaam dat de ontvanger van de sommatie reageert en is het zinvol dat hij daarvoor de hulp van een eigen advocaat inschakelt. Dat kost weliswaar geld, maar de kop in het zand steken wordt over het algemeen nog veel duurder.

Uw contactpersonen zijn Rechtsanwalt Markus Matzkeit en Rechtsanwältin Nicole Walters-Nagakura.

Rechtsanwalt [advocaat] Markus Matzkeit – Verkeersrecht, Verkeersrecht Duitsland, Hurrrecht, Hurrrecht Duitsland, Familierecht, Familierecht Duitsland, Arbeidsrecht, Arbeidsrecht Duitsland, Sociaalrecht, Sociaalrecht Duitsland, Bankrecht, Bankrecht Duitsland