Arbeidsrecht Duitsland

Het arbeidsrecht in Duitsland kent vele afwijkingen ten opzichte van het Nederlands arbeidsrecht, daarom wordt altijd geadviseerd een Duitse jurist of Rechtsanwalt (advocaat) te nemen bij zaken omtrent het arbeidsrecht in Duitsland.

Juist in de huidige economisch moeilijke tijden wordt de vraag naar het voortbestaan en de organisatie van de werkplek steeds belangrijker. Ofwel omdat u als werkgever uw bedrijf om economische redenen moet inkrimpen of herstructureren, ofwel omdat u als werknemer net bent ontslagen.

Net zoals in Nederland kent het Duits arbeidsrecht ook contracten voor onbepaalde en bepaalde -tijd, aangeduid in het Duits arbeidsrecht als:

 • Unbefristeter Arbeitsvertrag
 • Befristeter Arbeitsvertrag

Direct advies over arbeidsrecht in Duitsland

Wij adviseren zowel werknemers als werkgevers over alle arbeidsrechtelijke vragen. Voor werknemers over het verlenen van ontslag wegens ongepast gedrag c.q. om bedrijfsredenen, dan wel over het verweer dat u daartegen wilt voeren.

Wij adviseren werkgevers over het verlenen van ontslagen en het geven van waarschuwingen en zorgen voor de procesvertegenwoordiging bij de rechtbank.

Wij adviseren zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk wijze op schikkingsmogelijkheden en welke schadeloosstellingen kunnen worden behaald. Voor het overige controleren wij ontbindingsovereenkomsten en verhinderen nadelen in geval van een werkloosheidsuitkering (wachttijd).

Tevens houden wij ons binnen het arbeidsrecht in Duitsland ook bezig met:

 • Arbeidsovereenkomst en CAO
 • Arbeids contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd
 • Flexibele arbeidsvormen
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Loon
 • Pensioen
 • Bijzondere verlofvormen
 • Arbeid door jongeren

Bovendien worden door ons vragen beantwoord over de rechtmatigheid van de hoogte van uw loon, het geldend maken van vakantieaanspraken, de inwilliging van ziekengeld of over de formulering van uw getuigschrift en diverse arbeidsrecht Duitsland vragen.

Uw arbeidsrecht Duitsland contactpersoon is:
Rechtsanwältin Nicole Walters-Nagakura

Arbeidsrecht Duitsland

Arbeidsrecht Duitsland Rechtsanwältin Nicole Walters-Nagakura

Bekijk ook onze bedrijfsvideo van Ongeval-in-Duitsland.nl

Veel gestelde vragen over het arbeidsrecht in Duitsland:

Wanneer is het Duitse arbeidsrecht van toepassing?
Wanneer u als werknemer gewoonlijk in Duitsland werkzaam bent, dan is het Duits arbeidsrecht van toepassing.

Kent het arbeidsrecht in Duitsland ook CAO’s?
Net zoals in Nederland kent het Duitse arbeidsrecht CAO afspraken. Veel van deze CAO’s kunt u op de pagina www.bmas.de inzien.

Welke contractvormen kent het arbeidsrecht in Duitsland?
Net zoals in Nederland kent het Duits arbeidsrecht ook contracten voor onbepaalde en bepaalde -tijd, aangeduid in het Duits arbeidsrecht als:

 • Unbefristeter Arbeitsvertrag
 • Befristeter Arbeitsvertrag

Contracten voor bepaalde tijd worden in Duitsland minder vaak verstrekt dan in Nederland (ontslagrecht is over het algemeen soepeler). Contracten voor een bepaalde tijd worden in het Duits arbeidsrecht vaak alleen afgegeven wanneer een project van tijdelijke aard is.

Hoe hoog is het loon in Duitsland?
Het wettelijk minimum loon in Duitsland bedraag sinds januari 2015 €8,50 bruto per uur. Daarbij staan in de diverse Duitse CAO’s specifieke minimumlonen per CAO vermeld.

Kent het Duitse arbeidsrecht een vakantieregeling?
Per kalenderjaar heeft een werknemer minimaal recht op 20 vakantiedagen, gebaseerd op een 5-daagse werkweek.

Hoe is in het Duitse arbeidsrecht het ontslagrecht geregeld?
Het ontslagrecht in Duitsland wijkt af van het Nederlands ontslagrecht. In de basis is het als volgt geregeld: als het bedrijf meer dan 10 werknemers heeft en de werknemer langer dan 6 maand in dienst van het bedrijf is, dan valt de werknemer onder de ontslagbescherming. Als werknemers kunt u achteraf wel laten door een rechtbank laten beoordelen of uw ontslag rechtmatig was.

Toepassing en mogelijkheden van het Duits arbeidsrecht op uw situatie

Uiteraard zal de toepassing en mogelijkheden van het arbeidsrecht per persoonlijke situatie verschillen. Neem voor uw persoonlijke situatie contact met ons op.

Rechtsanwalt [advocaat] Markus Matzkeit – Arbeidsrecht Duitsland, Arbeidsrecht, Verkeersrecht, Verkeersrecht Duitsland, Huurrecht, Huurrecht Duitsland, Familierecht, Familierecht Duitsland, Arbeidsrecht, Arbeidsrecht Duitsland, Sociaalrecht, Sociaalrecht Duitsland, Bankrecht, Bankrecht Duitsland