Inleiding RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Bij een geschil met de buren, de (ver)huurder of de autoverkoper roepen veel mensen niet of niet tijdig de hulp in van een

Rechtsanwalt [advocaat], omdat zij vrezen dat zij daardoor een niet te overziene lawine van kosten veroorzaken. De reden hiervan is dat de meeste mensen geen kennis hebben van het ingewikkelde berekeningssysteem voor advocaatkosten.

Dit heeft tot gevolg dat er fouten worden gemaakt, termijnen niet worden nageleefd en andere juridische nadelen moeten worden aanvaard. Ondanks dat veel juridische zaken onder de rechtsbijstandverzekering vallen. Worden toch allen bedragen genoemd. De grondslag hiervoor vormt sinds 1 juli 2004 het Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)[Duitse wet inzake de vergoeding van Rechtsanwältinn].

Vanzelfsprekend kan slechts een grof totaalbeeld worden geschetst, waarbij wordt afgezien van details en uitzonderingen. Vraag uw Rechtsanwalt bij uw eerste afspraak of daarvoor, met welke kosten u rekening moet houden.

Waarde van de eis

Uitgangspunt van de berekening is de zogenaamde waarde van het geschil of eis, dus de waarde die de zaak heeft voor de partijen. Indien het bijvoorbeeld gaat om ontbinding van een koopovereenkomst, is de koopsom bepalend voor de waarde van de eis. In het huurrecht wordt in geval van opzegging van de overeenkomst de jaarlijkse huursom als waarde van de eis beschouwd en in het arbeidsrecht drie bruto maandsalarissen. Uitgaande van de waarde van het geschil heeft de wetgever een honorariumtabel ontworpen, waaruit de hoogte van het honorarium van het zogenaamde volle tarief wordt afgeleid.

Eis Prijs
€500 tot €1000 €80
€9.000 tot €10.000 €558

Bovendien worden nog onkosten (deze worden in de regel vastgelegd op een bedrag van EUR 20,-) en btw berekend.

Welk honorarium de Rechtsanwalt krijgt is afhankelijk van de door hem verrichte werkzaamheden. Van belang is of zijn werkzaamheden zijn beperkt tot advisering en of deze gerechtelijk c.q. buitengerechtelijk zijn uitgevoerd.

Rechtshulp Duitsland, Ongeval in Duitsland, Verkeersongeval Duitsland, Verkeershulp Duitsland, Duitsland