Gerechtelijke werkzaamheden

Voor gerechtelijke werkzaamheden dient te worden uitgegaan van een vast tarief; een bandbreedte zoals voor buitengerechtelijke werkzaamheden bestaat hiervoor niet. Ten aanzien van gerechtelijke werkzaamheden dienen drie tariefgroepen te worden genoemd:

1. De Rechtsanwalt krijgt een procedurevergoeding voor handelingen die hij in het kader van een procedure verricht c.q. door het in behandeling nemen van de zaak middels indiening van de conclusie van eis. Deze vergoeding bedraagt in eerste instantie het 1,3-voudige van het tarief, in hoger beroep het 1,6-voudige.

Indien de Rechtsanwalt reeds buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht, wordt het daarmee samenhangende honorarium voor de helft, echter maximaal ter hoogte van 0,75-maal het tarief, op dit honorarium in mindering gebracht.

2. Indien de Rechtsanwalt bij een afspraak verschijnt, bijvoorbeeld bij de rechtbank, krijgt hij een zittingshonorarium. Er moet worden opgemerkt dat dit honorarium slechts een keer wordt berekend, ongeacht hoeveel zittingen er in een zaak plaatsvinden. Alleen als er drie zittingen zijn tijdens die getuigen of deskundige iets verklaren komt een 0,3-voudige vergoeding bij.

3. Kan na het verlenen van een opdracht om een zaak in behandeling te nemen kan er een akkoord worden bereikt, krijgt de Rechtsanwalt eveneens een schikkingshonorarium, dat in dat geval een hoogte heeft van een vol tarief (en niet meer het 1,5-voudige zoals bij een buitengerechtelijke schikking).

Rechtshulp Duitsland, Ongeval in Duitsland, Verkeersongeval Duitsland, Verkeershulp Duitsland, Duitsland