Buitengerechtelijke werkzaamheden

Het eerste advies

Een belangrijke opmerking vooraf: De kosten voor het eerste advies, dat is normaal gesproken een eerste schatting van de zakelijke en juridische situatie, zijn wettelijk begrensd. Deze grens ligt bij EUR 190,- Exclusief, eventuele ontstane onkosten en btw. Dit bedrag mag alleen dan worden berekend, wanneer het volgens de algemene bepalingen daadwerkelijk wordt bereikt: blijft het onder deze waarde, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht.

Buitengerechtelijke werkzaamheden

Voor buitengerechtelijke werkzaamheden krijgt de Rechtsanwalt een zogenaamd algemeen honorarium. Dit betreft een bedrag tussen 0,5 en 2,5 maal het volle tarief. Bij de concrete bepaling van het honorarium dient rekening te worden gehouden met de omstandigheden van de zaak, de inhoud van de zaak, de omvang en de moeilijkheid van de werkzaamheden van de Rechtsanwalt alsmede het inkomen en de financiële situatie van de cliënt. Er mag alleen meer dan 1,3-maal het volle tarief worden berekend, wanneer de zaak moeilijk of omvangrijk was.

Indien een akkoord wordt bereikt (bijvoorbeeld een minnelijke schikking), ontvangt de Rechtsanwalt een schikkingshonorarium, dat voor buitengerechtelijke werkzaamheden een hoogte heeft van het 1,5-voudige van het tarief.

Rechtshulp Duitsland, Ongeval in Duitsland, Verkeersongeval Duitsland, Verkeershulp Duitsland, Duitsland