Tarieven

Onze diensten berekenen wij op grond van het Rechtsanwalt svergütungsgesetz (RVG). Op de volgende pagina’s vindt u hierover meer informatie. Vanzelfsprekend stellen wij op verzoek een schatting van de vermoedelijke kosten op.

Uur tarief

Voor zover dit zakelijk en op grond van de waarde van het geschil redelijk is en een afrekening volgens de Gebührenordnung [kostenverordening] niet dwingend wettelijk is voorgeschreven, komen wij in uitzonderingsgevallen met u een uurtarief overeen.

Vast tarief

Tegelijkertijd kunnen wij als honorarium ook een vast bedrag met u overeenkomen dat past bij de betekenis van de zaak. Dit bedrag wordt alleen in geval van een evidente onevenredigheid tot de daadwerkelijke arbeidsintensiteit naar boven of onder aangepast.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het overeenkomen van een honorarium dat afhankelijk is van het succes evenals een kosteloze advisering volgens de bepalingen van de BundesRechtsanwalt sordnung [Duitse verordening voor Rechtsanwältinn] (nog) niet is toegestaan.

Rechtsbijstandverzekering

Hebt u een rechtsbijstandverzekering en doet er zich een verzekeringsgeval voor, dan zetten wij ons in voor de uitkeringsgarantie en rekenen dan bij uw verzekering af.

Voor zover u aan de daarvoor geldende persoonlijke voorwaarden voldoet, vragen wij voor u tegemoetkoming in de advies- en proceskosten aan. Hiervoor berekenen wij eenmalig een bedrag van 15 Euro.

Neem contact met ons op, wanneer u meer informatie wenst.

Rechtshulp Duitsland, Ongeval in Duitsland, Verkeersongeval Duitsland, Verkeershulp Duitsland, Duitsland