Downloads

  • Wanneer u een juridisch probleem hebt en ons een mandaat wilt verlenen, is dat natuurlijk ook mogelijk zonder dat u naar ons kantoor hoeft te komen. Wij hebben hiervoor echter een volmacht nodig en, als het geen strafrechtelijke zaak of een overtreding met boete betreft, een verklaring dat u erover bent geïnformeerd dat de kosten in de regel afhankelijk zijn van de waarde van de eis. Ten aanzien van arbeidsrechtelijke zaken moeten wij ook opmerken dat het basisprincipe “wie verliest, betaalt” pas geldt vanaf de tweede instantie. Er volgt geen kostenvergoeding voor buitengerechtelijke zaken in eerste instantie. De desbetreffende formulieren kunt u hier downloaden. Wanneer wij meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Volmacht en inlichtingen (civiel recht, arbeidsrecht en sociaal recht)

Inlichtingen arbeidsrecht

Strafprocesrechtelijke volmacht (straf- en boeteprocedure)

  • Indien u niet in staat bent om zelf de kosten te dragen van onze werkzaamheden en u geen rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, bestaat er de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Voor buitengerechtelijke werkzaamheden is dit de tegemoetkoming in de advieskosten, waarbij een eigen bijdrage van EUR 15,00 dient te worden betaald. Voor gerechtelijke werkzaamheden bestaat de tegemoetkoming in de proceskosten. Laatstgenoemde tegemoetkoming dekt volledig de eigen gerechtelijke – en advocaatkosten, afhankelijk van de financiële situatie kan er echter ook een termijnbetaling worden bepaald. Het downloaden van de voor de aanvraag noodzakelijke stukken is eveneens hier mogelijk.

Verzoek tot tegemoetkoming in de advieskosten

Verzoek tot tegemoetkoming in de proceskosten

Overige specifieke downloads vindt u op de betreffende pagina’s over het familierecht en het verkeersrecht.

Ongevallen recht

  • Indien er een ongeval heeft plaatsgevonden, is het goed om het voorval vast te leggen en om te weten wat men moet doen. Hierbij helpt onze ongeval flyer.

Ongeval flyer

  • Om na een ongeval gebruik te kunnen maken van onze diensten, kunt u ons de noodzakelijke gegevens en informatie ook mededelen zonder dat u daarvoor een afspraak op het kantoor hoeft te maken. Daarvoor hebben wij een vragenlijst opgesteld.

Vragenlijst ongeval

  • En omdat een afbeelding vaak meer zegt dan 1000 woorden, is een schets van de plaats van het ongeluk altijd nuttig. U kunt deze hier maken en direct per e-mail of als pdf naar mij toesturen.

 Familierecht

Kinderalimentatie wordt in de regel berekend aan de hand van de zogenaamde “Düsseldorfer Tabelle” [Dusseldorfer tabel], die haar naam ontleent aan het feit dat de tabel door het gerechtshof in Dusseldorf is bekendgemaakt. Voor een eerste oriëntering ten aanzien van de hoogte van alimentatieaanspraken vindt u hier de Düsseldorfer Tabelle:

Düsseldorfer Tabelle, stand 01-01-2008
Düsseldorfer Tabelle, stand 01-01-2009